มกราคม 2562
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1
วันปีใหม่
2 3 4 5
6 7 8 9 10
มีรายการจอง
 
11 12
มีรายการจอง
 
13
มีรายการจอง
 
14 15 16
วันครู
17 18 19
20 21 22 23 24
มีรายการจอง
 
25
มีรายการจอง
 
26
27 28 29 30 31    

รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 1

อนุมัติ07/12/2561 เวลา 09:41:37
วันที่ใช้ห้อง 10 ม.ค. 62 เวลา 08:30   ถึงวันที่   10 ม.ค. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ อาจารย์ สุมาลี   หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วาระการประชุม อบรมนักศึกษา
รายละเอียด

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 6

อนุมัติ08/01/2562 เวลา 13:08:39
วันที่ใช้ห้อง 12 ม.ค. 62 เวลา 08:30   ถึงวันที่   12 ม.ค. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้    หน่วยงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
วาระการประชุม สอบ cer
รายละเอียด

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 1

อนุมัติ08/01/2562 เวลา 13:08:52
วันที่ใช้ห้อง 12 ม.ค. 62 เวลา 08:30   ถึงวันที่   12 ม.ค. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้    หน่วยงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
วาระการประชุม สอบ cer
รายละเอียด

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 6

อนุมัติ08/01/2562 เวลา 13:08:46
วันที่ใช้ห้อง 13 ม.ค. 62 เวลา 08:30   ถึงวันที่   13 ม.ค. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้    หน่วยงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
วาระการประชุม สอบ cer
รายละเอียด

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 1

อนุมัติ08/01/2562 เวลา 13:10:34
วันที่ใช้ห้อง 24 ม.ค. 62 เวลา 08:40   ถึงวันที่   08 ม.ค. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ ธกส   หน่วยงาน หน่วยงานอื่นๆ
วาระการประชุม อบรมสัมมนา
รายละเอียด

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 1

อนุมัติ08/01/2562 เวลา 13:10:39
วันที่ใช้ห้อง 25 ม.ค. 62 เวลา 08:30   ถึงวันที่   08 ม.ค. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ ธกส   หน่วยงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
วาระการประชุม อบรมสัมมนา
รายละเอียด

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 6

อนุมัติ22/01/2562 เวลา 14:58:49
วันที่ใช้ห้อง 25 ม.ค. 62 เวลา 08:30   ถึงวันที่   25 ม.ค. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ อาจารย์ทิวารัตน์ ประเสริฐสังข์   หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
วาระการประชุม อบรมนักศึกษา
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 7 รายการ
ดูแลและพัฒนาโดย นครินทร์ ม่วงอ่อน ศูนย์คอมพิวเตอร์ email : leksoft@rmu.ac.th โทร.0985575280