มีนาคม 2564
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4
มีรายการจอง
 
5 6
7 8
มีรายการจอง
 
9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 6

อนุมัติ28/01/2564 เวลา 12:29:32
วันที่ใช้ห้อง 04 มี.ค. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   04 มี.ค. 64 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ คลังจังหวัดมหาสารคาม   หน่วยงาน หน่วยงานอื่นๆ
วาระการประชุม อบรมโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP
รายละเอียด

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 1

อนุมัติ24/02/2564 เวลา 10:27:13
วันที่ใช้ห้อง 08 มี.ค. 64 เวลา 13:00   ถึงวันที่   08 มี.ค. 64 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ อาจารย์สุมาลี พลขุนทรัพย์   หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วาระการประชุม สอบปฏิบัติพิมพ์หนังสือราชการ รายวิชา การเขียนหนังสือราชการ
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 2 รายการ
ดูแลและพัฒนาโดย นครินทร์ ม่วงอ่อน ศูนย์คอมพิวเตอร์ email : leksoft@rmu.ac.th โทร.0985575280