พฤศจิกายน 2561
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4
มีรายการจอง
 
5
มีรายการจอง
 
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16
มีรายการจอง
 
17
18 19 20 21
มีรายการจอง
 
22 23
มีรายการจอง
 
24
25 26 27 28
มีรายการจอง
 
29 30  

รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 1

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 04 พ.ย. 61 เวลา 08:30   ถึงวันที่   04 พ.ย. 61 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ อาจารย์โสภัค ไชยชนะ   หน่วยงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
วาระการประชุม อบรมนักศึกษา
รายละเอียด

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 6

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 05 พ.ย. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   05 พ.ย. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายปริชณ์ สุริยะ   หน่วยงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
วาระการประชุม แนะแนว กรองข้อมูล กยศ
รายละเอียด

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 4

อยู่ระหว่างทำรายการจอง
วันที่ใช้ห้อง 16 พ.ย. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   16 พ.ย. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายอนุกุล บุตรพรม   หน่วยงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
วาระการประชุม
รายละเอียด

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 4

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 21 พ.ย. 61 เวลา 08:30   ถึงวันที่   21 พ.ย. 61 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ อาจารย์ปภาดา   หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วาระการประชุม อบรมนักศึกษา
รายละเอียด

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 4

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 23 พ.ย. 61 เวลา 08:30   ถึงวันที่   23 พ.ย. 61 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ อาจารย์ปภาดา   หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วาระการประชุม อบรมนักศึกษา
รายละเอียด

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 4

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 28 พ.ย. 61 เวลา 08:30   ถึงวันที่   28 พ.ย. 61 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ อาจารย์ปภาดา   หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วาระการประชุม อบรมนักศึกษา
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 6 รายการ
ดูแลและพัฒนาโดย นครินทร์ ม่วงอ่อน ศูนย์คอมพิวเตอร์ email : leksoft@rmu.ac.th โทร.0985575280