พฤษภาคม 2561
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1
วันแรงงานแห่งชาติ
2 3 4 5
วันฉัตรมงคล
6 7 8 9
มีรายการจอง
 
10 11
มีรายการจอง
 
12
มีรายการจอง
 
13 14
มีรายการจอง
 
15
มีรายการจอง
 
16
มีรายการจอง
 
17
มีรายการจอง
 
18 19
20 21
มีรายการจอง
 
22
มีรายการจอง
 
23
มีรายการจอง
 
24
มีรายการจอง
 
25
มีรายการจอง
 
26
27 28 29 30 31    

รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 1

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 09 พ.ค. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   09 พ.ค. 61 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ Mr.Admin System   หน่วยงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
วาระการประชุม สอบ ธกส
รายละเอียด

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 4

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 09 พ.ค. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   09 พ.ค. 61 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ Mr.Admin System   หน่วยงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
วาระการประชุม สอบ ธกส
รายละเอียด

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 5

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 09 พ.ค. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   09 พ.ค. 61 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ Mr.Admin System   หน่วยงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
วาระการประชุม สอบ ธกส
รายละเอียด

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 6

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 09 พ.ค. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   09 พ.ค. 61 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ Mr.Admin System   หน่วยงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
วาระการประชุม สอบ ธกส
รายละเอียด

ห้องประชุม 4A

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 09 พ.ค. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   09 พ.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ Mr.Admin System   หน่วยงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
วาระการประชุม สอบ ธกส
รายละเอียด

ห้องประชุม 4B

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 09 พ.ค. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   09 พ.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ Mr.Admin System   หน่วยงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
วาระการประชุม สอบ ธกส
รายละเอียด

ห้องประชุม 4B

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 11 พ.ค. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   11 พ.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ Mr.Admin System   หน่วยงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
วาระการประชุม สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดมหาสารคาม
รายละเอียด

ห้องประชุม 4B

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 12 พ.ค. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   07 พ.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางนาฎธิดา วิเดกิ   หน่วยงาน สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ
วาระการประชุม อบรมหลักสูตร "ภาษาจีนเบื้องต้น" ให้ข้าราชการจากศาลจังหวัดมหาสารคาม
รายละเอียด

ห้องประชุม 4B

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 14 พ.ค. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   15 พ.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ Mr.Admin System   หน่วยงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
วาระการประชุม สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดมหาสารคาม
รายละเอียด

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 4

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 16 พ.ค. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   17 พ.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ อาจารย์ไอลัดดา โอ่งกลาง   หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ
วาระการประชุม การใช้โปรแกรม e-Accounting for SMEs
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 12 รายการ
ดูแลและพัฒนาโดย นครินทร์ ม่วงอ่อน ศูนย์คอมพิวเตอร์ email : leksoft@rmu.ac.th โทร.0985575280