เมษายน 2564
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2
มีรายการจอง
 
3
4 5 6
วันจักรี
7 8
มีรายการจอง
 
9
มีรายการจอง
 
10
11 12 13
วันสงกรานต์
14
วันสงกรานต์
15
วันสงกรานต์
16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 6

อนุมัติ01/04/2564 เวลา 14:20:05
วันที่ใช้ห้อง 02 เม.ย. 64 เวลา 08:30   ถึงวันที่   02 เม.ย. 64 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ อาจารย์ราตรี สุภาเฮือง   หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
วาระการประชุม อบรม นักศึกษา IC3
รายละเอียด

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 6

อนุมัติ15/03/2564 เวลา 15:03:55
วันที่ใช้ห้อง 08 เม.ย. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   08 เม.ย. 64 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม   หน่วยงาน หน่วยงานอื่นๆ
วาระการประชุม อบรมด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม
รายละเอียด

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 6

อนุมัติ18/03/2564 เวลา 10:24:02
วันที่ใช้ห้อง 09 เม.ย. 64 เวลา 08:30   ถึงวันที่   09 เม.ย. 64 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ คลังจังหวัดมหาสารคาม   หน่วยงาน หน่วยงานอื่นๆ
วาระการประชุม อบรมโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 3 รายการ
ดูแลและพัฒนาโดย นครินทร์ ม่วงอ่อน ศูนย์คอมพิวเตอร์ email : leksoft@rmu.ac.th โทร.0985575280