พฤษภาคม 2562
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1
วันแรงงานแห่งชาติ
2 3 4
5
วันฉัตรมงคล
6 7 8 9 10 11
12 13
มีรายการจอง
 
14
มีรายการจอง
 
15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุม 4B

เปิดอ่านแล้ว01/05/2562 เวลา 15:25:10
วันที่ใช้ห้อง 13 พ.ค. 62 เวลา 08:30   ถึงวันที่   13 พ.ค. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ สพป มค 1   หน่วยงาน หน่วยงานอื่นๆ
วาระการประชุม อบรมสัมมนา
รายละเอียด

ห้องประชุม 4B

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 14 พ.ค. 62 เวลา 08:30   ถึงวันที่   14 พ.ค. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ สพป มค 1   หน่วยงาน หน่วยงานอื่นๆ
วาระการประชุม อบรมสัมมนา
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 2 รายการ
ดูแลและพัฒนาโดย นครินทร์ ม่วงอ่อน ศูนย์คอมพิวเตอร์ email : leksoft@rmu.ac.th โทร.0985575280