มกราคม 2564
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1
วันปีใหม่
2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14
มีรายการจอง
 
15 16
วันครู
17 18 19 20 21
มีรายการจอง
 
22 23
24 25 26 27 28
มีรายการจอง
 
29 30
31            

รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 4

อนุมัติ02/12/2563 เวลา 15:19:04
วันที่ใช้ห้อง 14 ม.ค. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   14 ม.ค. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ อาจารย์ ดร.กิจปพน ศรีธานี   หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วาระการประชุม อบรมการใช้โปรแกรม Excel
รายละเอียด

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 4

อนุมัติ02/12/2563 เวลา 15:18:28
วันที่ใช้ห้อง 21 ม.ค. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   21 ม.ค. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ อาจารย์ ดร.กิจปพน ศรีธานี   หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วาระการประชุม อบรมการใช้โปรแกรม Excel
รายละเอียด

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 4

อนุมัติ02/12/2563 เวลา 15:18:16
วันที่ใช้ห้อง 28 ม.ค. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   28 ม.ค. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ อาจารย์ ดร.กิจปพน ศรีธานี   หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วาระการประชุม อบรมการใช้โปรแกรม Excel
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 3 รายการ
ดูแลและพัฒนาโดย นครินทร์ ม่วงอ่อน ศูนย์คอมพิวเตอร์ email : leksoft@rmu.ac.th โทร.0985575280