รายละเอียดห้องอบรม

ชื่อห้อง หอประชุมยูงทอง (พัดลม)
จำนวนที่นั่ง 2000 ที่นั่ง
สถานะ ยกเลิกใช้
อาคาร/สถานที่ ตรงข้ามหอพักวรุณรักษ์
ค่าเช่า:นาที 0.00 บาท
รายละเอียดห้อง ครึ่งวัน อัตราค่าบริการ 2,000 บาท
เต็มวัน อัตราค่าบริการ 3,000 บาท
กลางคืน อัตราค่าบริการ 4,000 บาท
ผู้ดูแลห้อง กลุ่มงานทรัพย์สินและรายได้
เบอร์ติดต่อ

ภาพประกอบ