รายละเอียดห้องอบรม

ชื่อห้อง หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
จำนวนที่นั่ง 0 ที่นั่ง
สถานะ ปกติ
อาคาร/สถานที่
ค่าเช่า:นาที 0.00 บาท
รายละเอียดห้อง อัตราค่าบริการแบบเหมาจ่าย 5 ชั่วโมงแรก ครั้งละ 50,000 บาท กรณีใช้บริการเกินเวลาข้างต้นให้คิดเพิ่มอีกชั่วโมงละ 2,000 บาท
ผู้ดูแลห้อง กลุ่มงานทรัพย์สินและรายได้
เบอร์ติดต่อ

ภาพประกอบ