รายละเอียดการจอง

ห้องประชุม ชั้น 6

จำนวนที่นั่ง 80 ที่นั่ง
วันที่ใช้ห้อง 21 พ.ย. 66 เวลา 08:00
ถึงวันที่ 21 พ.ย. 66 เวลา 12:00
อนุมัติ

20/11/2566 เวลา 16:15:31

เลขที่ใบจอง REV66110000000035 วันที่เวลา 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11:51
เรื่องอบรม/ประชุม จัดการเรียนการสอน
จำนวนผู้เข้าร่วม 60
รายชื่อผู้เข้าร่วม
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
ผู้ขอใช้ นายไพศาล วรคำ โทรศัพท์ติดต่อ 0627136542
อุปกรณ์ที่ต้องการ
เพิ่มเติม
ไฟล์ประกอบ