รายละเอียดการจอง

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 6

จำนวนที่นั่ง 84 ที่นั่ง
วันที่ใช้ห้อง 21 พ.ย. 66 เวลา 08:00
ถึงวันที่ 22 พ.ย. 66 เวลา 17:00
อนุมัติ

17/11/2566 เวลา 11:55:47

เลขที่ใบจอง REV66100000000008 วันที่เวลา 25 ตุลาคม 2566 เวลา 10:16
เรื่องอบรม/ประชุม บันทึกข้อมูล กยศ.
จำนวนผู้เข้าร่วม 90
รายชื่อผู้เข้าร่วม
หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา
ผู้ขอใช้ นายกิตติพงษ์ ไชยสิด โทรศัพท์ติดต่อ 0821309923
อุปกรณ์ที่ต้องการ
เพิ่มเติม
ไฟล์ประกอบ