รายละเอียดการจอง

ห้องประชุม ชั้น 6

จำนวนที่นั่ง 80 ที่นั่ง
วันที่ใช้ห้อง 19 ก.ย. 66 เวลา 13:00
ถึงวันที่ 18 ก.ย. 66 เวลา 16:00
อนุมัติ

18/09/2566 เวลา 15:39:10

เลขที่ใบจอง REV66090000000011 วันที่เวลา 18 กันยายน 2566 เวลา 15:38
เรื่องอบรม/ประชุม ใช้จัดการเรียนการสอน
จำนวนผู้เข้าร่วม 50
รายชื่อผู้เข้าร่วม
หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ขอใช้ ผศ.ดร.ไปรมา เฮียงราช โทรศัพท์ติดต่อ -
อุปกรณ์ที่ต้องการ
เพิ่มเติม
ไฟล์ประกอบ