พฤษภาคม 2564
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
วันแรงงานแห่งชาติ
2 3 4 5
วันฉัตรมงคล
6 7 8
9 10 11 12
มีรายการจอง
 
13 14
มีรายการจอง
 
15
มีรายการจอง
 
16
มีรายการจอง
 
17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27
มีรายการจอง
 
28
มีรายการจอง
 
29
30 31          

รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุม Conference Room 1

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 12 พ.ค. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   12 พ.ค. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ ผศ.ดร.กอบชัย นิกรพิทยา   หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ
วาระการประชุม รวยด้วยหุ้น
รายละเอียด

ห้องประชุม Conference Room 1

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 14 พ.ค. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   16 พ.ค. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ อาจารย์จินดาพร ปัสสาโก   หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ
วาระการประชุม เตรียมพร้อมสอบ Single License
รายละเอียด

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 6

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 27 พ.ค. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   28 พ.ค. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ สำนักงานพลังงาน จังวัดมหาสารคาม   หน่วยงาน หน่วยงานอื่นๆ
วาระการประชุม จัดอบรมพลังงาน สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 3 รายการ
ดูแลและพัฒนาโดย นครินทร์ ม่วงอ่อน ศูนย์คอมพิวเตอร์ email : leksoft@rmu.ac.th โทร.0985575280